نحوه ثبت نام

نحوه تعیین سطح و ثبت نام زبان آموزان جدید

 

ثبت نام جهت آزمون تعیین سطح

دریافت مبلغ آزمون و ارائه رسید ثبت نام تعیین سطح

اعلام برنامه آزمون

برگزاری آزمون طبق برنامه اعلام شده

اعلام نتیجه تعیین سطح به فرد و ارائه اطلاعات در خصوص روز و ساعت کلاس به متقاضی و ارائه فرم ثبت نام

دریافت مدارک مورد نیاز ثبت نام

دریافت شهریه( طبق شهریه های مصوب سازمان آموزش و پرورش)

ثبت در سیستم و ارائه رسید ثبت نام

 

ثبت نام زبان آموزان آموزشگاه

اعلام تاریخ ثبت نام به کلاس ها همراه فرم های ثبت نام

دریافت فرم های تکمیل شده همراه با رسید ترم قبل

دریافت شهریه(طبق شهریه های مصوب سازمان آموزش و پرورش)

ثبت در سیستم و ارائه رسید ثبت نام

جهت رفاه حال زبان آموزان گرامی ثبت نام به صورت مجزا در تاریخ های اعلام شده انجام می پذیرد. لطفا در تاریخ مقرر جهت ثبت نام اقدام فرمایید. در غیر اینصورت آموزشگاه در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.