سیستم آموزشی

ترمیک

معرفی دوره های ترمیک

الف) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان

ب) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه نوجوانان

پ) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان

بیشتر بخوانید

فشرده و نیمه فشرده

دوره های نیمه فشرده آموزشگاه کیش مهر در سه روز برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی

آموزشگاه کیش مهر علاوه بر ارائه دوره هاي عمومي زبان انگليسي براي گروه هاي سني کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، چندين دوره تخصصي زبان انگليسي را در مراکز آموزشي خود برگزار مي کند:

1. دوره كليدي تربيت معلم کیش مهر

2. تربیت دبیر کودکان (TTC for Kids)

...

بیشتر بخوانید