واحد زیباشهرآدرس: زیبا شهر، منطقه 1، خیابان بهمن شیر، میدان امام حسین، خیابان امام حسین، پلاک 25
تلفن: 028-32561074