news-img

قدردانی از مدافعان سلامت

یکشنبه 1399/02/14

آقای حسن نوری ،مدیر عامل موسسه کیش مهر ضمن قدردانی و سپاس از زحمات شبانه روزی مدافعان حوزه سلامت و کادر محترم درمانی استان قزوین در خصوص مقابله با بیماری کرونا، اعلام کردند که این عزیزان به همراه یک نفر ازاعضای محترم خانواده شان می توانند به طور رایگان در دوره های متنوع و مختلف موسسه کیش مهر در تمامی شعب ویا دپارتمان های مختلف ثبت نام و از خدمات موسسه کیش مهر بهره مند شوند.

آقای مهندس نوری گفتند که پرسنل موسسه کیش مهر قدرشناس فداکاری کادر محترم درمانی هستند و در این راستا از هر کمک و مساعدتی دریغ نخواهند کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند تا در آینده نزدیک شاهد پایان دوره این بیماری و همه گیری در کل کشور و جهان باشیم.    

متن خبر